Spawanie

Z

TIG

Z

MIG

Z

MAG

Z

Zgrzewanie

Blach i kołków

Firma KIZO realizuje zlecenia spawania
stali czarnej, nierdzewnej i aluminium.

Oferowane metody spawania:

– Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas)
– Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas)
– Metoda MAG 135 (Metal Active Gas)

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel,
a nad prawidłowym przebiegiem procesów spawania czuwa
inżynier spawalnik z dyplomem IWE.

Posiadamy system jakości certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy kolejowej 
PN-EN 15085-2 poziom certyfikacji CL1
oraz PN-EN ISO 3834-2.