Spawanie

Spawanie RĘCZNE

Obwodowe spawanie AUTOMATYCZNE

\

Zgrzewanie

Blach i kołków

Realizujemy również zlecenia spawania

Oferowane metody spawania:

– Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas)
– Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas)
– Metoda MAG 135 (Metal Active Gas)

Z

Stal CZARNA

Z

Stal NIERDZEWNA

Z

ALUMINIUM

Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony personel,
a nad prawidłowym przebiegiem procesów spawania czuwa
inżynier spawalnik z dyplomem IWE.

Posiadamy system jakości certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy kolejowej 
PN-EN 15085-2 poziom certyfikacji CL1
oraz PN-EN ISO 3834-2.