Nasza jakość

Priorytetem firmy KIZO jest zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług.

Działamy zgodnie z procesami i procedurami w oparciu o

wysokie standardy normy ISO 9001.

W firmie KIZO posiadamy dedykowany dział kontroli jakości. Doświadczona i zaopatrzona w niezbędne narzędzia załoga stale nadzoruje poprawność procesów produkcyjnych i weryfikuje jakość wykonywanych produktów.

Wszystkie posiadane przyrządy i urządzenia pomiarowe poddawane są regularnej kalibracji.

Praktykowana polityka ciągłego doskonalenia pomaga nam usprawniać i optymalizować procesy produkcyjne oraz przyczynia się do eliminacji niezgodności.

Wysoka jakość oferowanych usług znajduje uznanie  najbardziej wymagających klientów z takich krajów jak Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania.

R

Weryfikacja jakości materiałów z ich atestami

R

Sprawdzenie dokumentacji technicznej

R

Ocena zgodności półfabrykatów

R

Kontrola wykonania gotowych elementów

R

Sporządzenie dokumentacji jakościowej wyrobu